Vad är honung

Bina omvandlar den nektar som de får från blommor till honung. 3 kg nektar blir ca 1 kg honung. Det beror på att nektarn innehåller mycket mer vatten än honungen.

Vår svenska honung innehåller ca 40 % Fruktsocker (Fruktos), ca 30 % Druvsocker (Glukos), ca 17 % vatten, ca 10 % sammansatta sockerarter och ca 3 % enzymer. Resten är mineraler, spårämnen, syror, vitaminer och aromämnen. Jämför med strösocker som enbart innehåller rörsocker (sackaros).

Mer detaljerat om honungens beståndsdelar, se tabellen här. Mer information om honungens kemiska sammansättning, här. En bra webbsida om honung:  Allt om honung.

Hur ska en honungsetikett se ut?