Pollen

Pollen är det frömjöl som bina hämtar hem från olika växter. Det är binas proteinkälla.

Läs mera om hur pollineringen av växter fungerar här.

Bibild2Biväxter

 

 

 

 

 

Pollen finns i en mängd olika färger. Det kan vara intressant att sitta bredvid flustret och försöka lista ut vilka växter bina besökt. Lite hjälp kan man få av dragkalendrar, se nedan.

Har du tillgång till Excel kan du ladda ner och använda den här sorteringsbara filen.

Eller du kan se samma saker i PDF.

Du kan läsa mer om hälsoeffekterna av pollen här.