Om kemikalier

En biodlare använder ibland olika kemikalier.
Att handha dem på ett korrekt sätt är viktigt.
Det kan du läsa om hur man hanterar dem här på SBR hemsida:
Säkerhetsdatablad för kemikalier