Om kemikalier

En biodlare använder ibland olika kemikalier. Att handha dem på ett korrekt sätt är viktigt.
Läs om kemikalier på SBR:s hemsida:
Säkerhetsdatablad för kemikalier