Bisjukdomar

Tyvärr händer det att bin drabbas av sjukdomar och parasiter. Du kan minimera risken genom att ha god hygien, dvs rena ramar, sarger och vax. Försök att undvika att krossa bin och tvätta alltid bort bi-bajs.

Vid vårgenomgången bör du byta ut täckplast, sarger och bibotten. Byt ut mot rengjorda och rengör de du tog bort för att använda senare.

Det kan också vara bra att invintra på nya ramar med bara mellanväggar i översta lådan där vinterfodret ska ligga. Då måste du ge några kilon extra vinterfoder.

Varroakvalster
Det finns varroakvalster i Nacka och Värmdö.  Biodlare skyldiga att behandla mot varroa enligt bisjukdomslagen. Om du inte gör det så smittas  omgivningens bin och på sikt dör dina egna bin.

Varroakvalster underifrån. Varje streck är 0,5 mm.
Varroakvalster underifrån. Varje streck är 0,5 mm. Foto: Per Thunman
Varroa på drönarlarver. Foto: Per Thunman
Varroa på drönarlarver. Foto: Per Thunman

Här kan du ladda ner en fil som föreningen sammanställt och läsa mera om Varroa och varroabehandling. Mer om mätning av nedfall:  varroabricka respektive skakmetoden.

Hur man kan bekämpar varroa med organiska syror och ett schema över när man bör behandla med de olika metoderna kan du läsa om i broschyren här.  OBS. Det räcker inte att endast använda oxalsyra en gång på hösten!

Övriga anmälningspliktiga bisjukdomar
Trakékvalster finns ännu inte hos oss, men här kan du läsa mer om det. Information om den smittsamma yngelsjudomen Amerikans yngelröta finns i den här broschyren och på  Allt om biodling. Jordbruksverkets sida kan du också läsa mer om de yngelröta, varroakvalster och trakékvalster.

Utvintring
Har dina bin dött och du vill veta varför kanske detta felsökningschema hjälper.

Filmer om behandling med oxalsyra och myrsyra

Mer om varroa

Istället för droppmetoden med Oxalsyra kan man fumigera (förånga) syran. Kontakta Per Thunman för detaljer. Föreningen lånar ut en förångare.   Det går också att bekämpa varroa med läkemedel. Thymolgel finns att köpa på apotek utan recept.

Det finns lagar och förordningar kring bisjukdomar på Riksdagens hemsida.
Författning 2018-047
Bisjukdomsförordning
Bisjukdomslag