Bisjukdomar

Tyvärr händer det att bin drabbas av sjukdomar och parasiter. Du kan minimera risken genom att ha god hygien, dvs rena ramar, sarger och vax. Försök att undvika att krossa bin och tvätta alltid bort bi-bajs.

Vid vårgenomgången bör du byta ut täckplast, sarger och bibotten. Byt ut mot rengjorda och rengör de du tog bort för att använda senare.

Det kan också vara bra att invintra på nya ramar med bara mellanväggar i översta lådan där vinterfodret ska ligga. Då måste du ge några kilon extra vinterfoder.

Varroakvalster
Det finns varroakvalster i Nacka och Värmdö.  Biodlare skyldiga att behandla mot varroa enligt bisjukdomslagen. Om du inte gör det så smittas  omgivningens bin och på sikt dör dina egna bin. Att bekämpa varroa är så viktigt att det fått en egen webbsida där du kan läsa mer.

Varroa på drönarlarver. Foto: Per Thunman
Varroa på drönarlarver. Foto: Per Thunman

Övriga anmälningspliktiga bisjukdomar
Trakékvalster finns ännu inte hos oss, men här kan du läsa mer om det. Information om den smittsamma yngelsjudomen Amerikans yngelröta finns i den här broschyren och på  Allt om biodling. 

Utvintring
Har dina bin dött och du vill veta varför kanske detta felsökningschema hjälper.