Bin

Bin har funnits på vår planet i nästan 100 miljoner år. Honungsbiet (Apis Mellifera) har nyttjats av människan länge och finns på grottmålningar som är 17 000 år gamla. Vill du veta mer om det kan du läsa på den här hemsidan om bins historia och betydelse i olika kulturer.

Bild: Johan Skyllberger
Bild: Johan Skyllberger

Bin och deras pollinering av växter är en viktig del av det ekologiska systemet. Pollinering ger mer blommor, större skördar av frukt och bär samt bidrar till att djur, fåglar, insekter och växter lever vidare.

Globalt sett är ungefär en tredjedel av den mat vi äter helt beroende av pollinerande insekter och ungefär 85 % av pollineringen görs av honungsbin. Tyvärr har både vildlevande pollinerare (vilda bin, humlor etc) och tambin minskat i antal under senare tid i såväl Sverige som övriga delar av världen varför vi behöver både fler bin och biodlare. Dessutom råder det brist på honung i Sverige och för att täcka behovet får vi importera ungefär lika mycket som vi producerar själva. Det gynnar inte pollineringen av våra svenska grödor och växter.

Mer om bin och biodlingens betydelse hittar du på Jordbruksverkets hemsida. Här hittar du också hur du anmäler uppställningsplats, som alla biodlare skall göra. Informationen används bara av Bitillsynsmännen vid eventuell smittspårning.

Bin är fredliga så länge de inte blir störda eller hotade och sticker endast för att försvara sig själva eller sin kupa.

Bild: Markus Hårde
Bild: Markus Hårde

Vilda bin är också mycket viktiga och kompletterar honungsbin i naturen.
Om du inte vill bli biodlare själv, men vill hjälpa naturen och vilda bin, kan du lätta bygga bon åt dem.

Se tipsen på Allt om biodling.    En fördjupning om vilda bin finns på Nordiska riksmuseets hemsida. Och på Artdatabankens hemsida.

I vår förening har vi traktens blandning av Carnica. Vi har valt Carnica då rasen passar de förutsättningar som finns inom föreningens upptagningsområde. Tänk på att alltid köpa bin lokalt. Lokalt anpassade bin överlever bättre och lokala inköp minskar risken för spridning av sjukdomar, som den fruktade Amerikanska yngelrötan. Som medlem i WSB hjälper vi dig att få tag på bin.