Januari

I januari bör man se till att bina är så ostörda som möjligt.
Bina sitter i ett klot för att hålla värmen darrar de och alstrar rörelseenergi. De turas om vilka som är ytterst. Utom drottningen som alltid finns i mitten.