Januari

I januari bör man se till att bina är så ostörda som möjligt.   Bina sitter i ett klot för att hålla värmen. De darrar och alstrar rörelseenergi. De turas om vilka som är ytterst, utom drottningen som alltid finns i mitten.