Januari

I januari bör man se till att bina är så ostörda som möjligt.
Bina sitter i ett klot för att hålla värmen darrar de och alstrar rörelseenergi.