Praktisk varroabehandling

Varroakvalster underifrån. 1,5 mm stort. Foto Per Thunman.

Det är absolut nödvändigt att behandla mot Varroa. Men hur gör man?  De metoder som har vetenskapligt stöd kan indelas i två grupper:  läkemedel eller organiska syror.

Läkemedel

Följande läkemedel med följande varunamn och ämne är tillåtna i Sverige och går att köpa i bihandel och i en del fall på apotek:
– Apistan, Tau-Fluvalinat
– Apiquard, Tymol
– Apivar, Amitraz
– Polyvar, Flumetrin
– VarroMed, Myrsyra

Vill du behandla med Apistanremsor köper du det på apotek. Behandlingen sker så snart som möjligt efter slutskattning.  OBS att den aktiva substansen i vissa läkemedel är samma som i behandlingar nedan med syror.

Ha koll på varroan!

Det är viktigt att under säsongen följa utvecklingen av varroakvalster i kuporna. Här kan du ladda ner en fil som föreningen sammanställt och läsa mera om Varroa och varroabehandling. Mer om mätning av nedfall:  varroabricka respektive skakmetoden.

Jordbruksverket rekommenderar en mätning i mitten av juni. En rengjord uppsamlingskiva (varroabotten) får ligga i i 10–14 dygn i kupbotten. Gör sedan en uppskattning av hur många kvalster som har ramlat ner. Dividera med antalet dagar. Det ger ett uppskattat värde för
det genomsnittliga dagliga nedfallet.

Myrsyra. Om det finns mycket varroa i juni så måste man behandla med myrsyra under sommaren. Filmen nedan visar hur det går till.

Vi rekommenderar en höstbehandling med oxalsyra för ALLA KUPOR, även om nedfallet av varroa är begränsat. Det ska alltid ske efter att samhället blivit yngelfritt. Det passar bra att göra i november. Redskap finns att låna hos föreningen. Filmen nedan visar hur det går till att förånga oxalsyra som dödar nästan alla kvalster. Kom ihåg att:

  • Mängden oxalsyra är ett kryddmått för varje sarg.
  • Den heta förångaren får aldrig läggas direkt på kupans plastgolv.
  • Täpp till alla ingångar med skumplast.
  • Koppla på strömmen i 2,5 minuter.
  • Koppla av strömmen och vänta sedan 3-4 minuter.

Stort tack till Bihälsokonsulent Preben Kristiansen och Per Thunman som visar hur och stort tack till vår medlem Lars Turesson som filmade.

Här finns en länk till en skrift på 15 sidor från Jordbruksverket om varroabekämpning med organiska syror.