Praktisk varroabehandling

Det är absolut nödvändigt att behandla mot Varroa. Men hur gör man?
Tyvärr finns det många olika uppfattningar om detta, men de som har något vetenskapligt stöd som visar att det fungerar kan man indela i två grupper; läkemedel eller organiska syror.
Alla andra sätt jag hört talas om fungerar inte, så håll er till beprövade metoder.

Följande läkemedel med följande varunamn och ämne är tillåtna i Sverige och går att köpa i bihandel och i en del fall på apotek:
Apistan, Tau-Fluvalinat
Apiquard, Tymol
Apivar, Amitraz
Polyvar, Flumetrin
VarroMed, Myrsyra

Vill du behandla med Apistanremsor köper du det på apotek. Behandlingen sker så snart som möjligt efter slutskattning.
OBS att den aktiva substansen i vissa läkemedel är samma som i behandlingar nedan med syror.

Vill du behandla med organiska syror mm ingår det i ett koncept där man måste följa allt noggrant, bla. genom att mäta nedfallet under säsongen. Olika sätt att mäta varroa på hittar du här.

Den behandlingen sker oftast senare på säsongen när samhället är yngelfritt. Hur man gör det kan du se här: varroabekämpning med organiska syror 
Om du vill behandla med organiska syror kan du se hur det kan gå till i praktiken genom att titta på nedanstående filmer.
Stort tack till Bihälsokonsulent Preben Kristiansen och Per Thunman som visar hur och stort tack till vår medlem Lars Turesson som filmade.