Regler om biodling

Det finns regler kring biodling, men de kanske inte ser ut som du tror.
Till exempel behövs det inte något formellt godkännande från grannar för att ha en bikupa på sin tomt. Men använd sunt förnuft när du placerar bikuporna så att de stör så lite som möjligt. Man måste alltid ha markägarens tillstånd att ställa upp bikupor.

När du ställer upp bikupor ska du anmäla var du gör det. Detta har inget med skatter att göra, utan är dels för att bitillsynsmannen ska kunna undersöka dina kupor om det finns ett utbrott av bisjukdomen amerikansk yngelröta nära dig, och dels för att biodlingen ska kunna få korrekta bidrag från EU.
Gå in på Länsstyrelsen hemsida här och anmäl uppställningsplats. 

Skattereglerna är enkla. Om du inte driver din biodling som företag räknas det som hobby och information finns på SBRs hemsida

Det finns regler kring bisjukdomar, se här på Riksdagens hemsida som öppnas på ny sida.
Författning 2018-047
Bisjukdomsförordning
Bisjukdomslag

Även Jordbruksverket regler eftersom bin räknas som djur.
Se Regler för biodling .

OBS att du alltid måste kontakta bitillsynen om du misstänker sjukdom i ett bisamhälle. Göran Frick har hand om bitillsynen i Nacka och Värmdö, och Monica Basu är hans reserv.