April

En fara för bina nu är stackmyror. De kan röva ut ett samhälle och på så sätt döda det på ett par dagar. Du kan pröva många olika metoder att förhindra det; flytta bisamhället, lägg ett lager dubbel byggplast på bänken som sticker ut någon decimeter, burkar med vatten eller olja, eller, i värsta fall, myrr runt kupan för att förhindra det.
Artur af Rolén lägger på byggplast som på bilderna nedan, och det fungerar.

Bisamhället kan också drabbas av svält. Det beror på att dels finns det mycket yngel att mata och dels flyger bina mycket och kanske inte kommer hem med så mycket nektar. Även om vintergäck och snödroppar är våra trädgårdars tidigaste vårhälsning så är ändå sälgen den som får våra bisamhällen att på allvar komma igång efter vintervilan. Samhällena har säkerligen rensat sig redan under någon varm och vindstilla dag i mars men nu när temperaturen går över +14 grader är det dags att på allvar göra en
vårgenomgång om du inte redan gjort det.