Smälta vax hemma

Förutom att föreningen lånar ut en liten vaxsmältare och har en stor som man kan använda kan man ju göra på andra sätt.
En av våra duktiga medlemmar, Tyra, gör så här: