Maj

Maj är den tiden på året då bina, och biodlaren, verkligen börjar jobba. Trafiken vid flustret ökar markant och det är spännande att se vilka olika färger det finns på de pollenklumpar bina kommer hem med.

• Sätt på nya lådor så det inte blir för trångt. Annars finns det risk för att bina svärmar. Läs mer om svärmning här.   

• Det kan vara dags att göra avläggare.
• Eventuellt varroabehandla
• Eventuellt börja odla drottningar.