Arbetsgrupper och ansvarsområden

Här finner du en förteckning och kontaktuppgifter till de medlemmar som har hand om  olika ansvarsområden inom föreningen. Titta här vem du skall kontakta när du undrar över att köpa bin, bli/få mentor, låna redskap osv.

Vi har också följande arbetsgrupper.

AG Gemensamma inköp
Ansvarig och sammankallande Elin Winther, elin.winther@wermdobiodlare.se 0736-494939

Elin kommer att ansvara för innehållet i containern och alla rutiner kring inköp, inventering, betalning och utdelning. Hon har en arbetsgrupp med de övriga som anmält intresse för att hjälpa till  med att ta emot leveranser, inventera, packa in i containern och bemanna utlämningstillfällen. I år provar vi med att erbjuda 3 tillfällen för inköp. Innan jul, i slutet på mars och inför invintring.

OBS! Detta är en service som sköts helt ideellt av medlemmarna på deras fritid.  Vi driver INTE någon biredskapsbutik. Det innebär att vi INTE hanterar returer, felbeställningar och liknande. Du får inte heller den sorts detaljerad faktura som du får när du handlar av en butik. Du får å andra sidan fina mängdrabatter som föreningen förhandlat fram.

Vi kan tyvärr INTE hantera gemensamma inköp av socker och Bifor. Det blir för tungt att bära in i containern, stapla, bära ut. Ja ni fattar.

Anneli Lönn är ansvarig för tillsynen av containern. Om du ser åverkan på den – kontakta henne genast!  anneli@lonn.com,  070-9190191

 

AG Biakuten
Biakuten svarar på bifrågor från medlemmarna och kan också hjälpa till praktiskt vid problem i mån av tid (men inte som biskötare).

Ansvarig Per Thunman, pgthunman@hotmail.com, 070-9317833
Peter Ehlin, peterehlin56@gmail.com, 070-8345393
Monica Basu, monica.basu@wermdobiodlare.se 070-8743117
Ove Ramel, ovecas@hotmail.com, 070-7554163

Mentorerna är biakut för sina elever under mentorsåret (och ofta även efteråt).

AG Utbildning
Våra nybörjarkurser är mycket populära och våra utbildare är engagerade och kunniga.
Vi håller kurser både i Nacka och på Värmdö. I händelser av pandemier ges kurserna Online. Praktiken genomförs som föreningsaktiviteter som är öppna för alla.

Sammankallande och  ansvarig för Nackakursen:
Henrik Edelstam, henrik@edelstam.se , 070-5653028
Ansvarig för Värmdökursen: Peter Ehlin, peterehlin56@gmail.com, 070-8435393

AG Öppet hus
Vakant

Göran hade som ni vet Öppet hus på söndagar under bisäsongen i en av sina bigårdar. Och Per Thunman har stående aktiviteter i en av sina bigårdar.

Finns det något intresse av att kunna stötta såväl nya som andra vetgiriga medlemmar genom att arrangera en ”Öppen bigård ring”?

Här är ett förslag hur det skulle kunna gå till. Kom gärna med flera och bättre. Vi gör en lista som täcker in allt from vårundersökning till invintring där medlemmar som kan tänka sig att vara värdar kan teckna sig för de olika momenten. Hugande besökare anmäler sig direkt till värden – som återkommer med tid och plats när det blir dags.