Arbetsgrupper

Här finner du en förteckning över ansvarsområden inom föreningen.
Vi har också följande arbetsgrupper.

 AG Gemensamma inköp
Ansvarig och sammankallande Elin Winther, elin.winther@wermdobiodlare.se, 0736-494939

Elin kommer att ansvara för innehållet i containern och alla rutiner kring inköp, inventering, betalning och utdelning. Hon har en arbetsgrupp med de övriga som anmält intresse för inköpsdelen för hjälp med att ta emot leveranser, inventera, packa in i containern och bemanna utlämning tillfällen.

Anneli Lönn, anneli@lonn.com är ansvarig för tillsynen av containern.

AG Biakuten
Biakuten svarar på bifrågor från medlemmarna och kan också hjälpa till praktiskt vid problem i mån av tid (men inte som biskötare).

Ansvarig Per Thunman, pgthunman@hotmail.com, 071-9317833
Peter Ehlin, peterehlin56@gmail.com, 070-8345393
Monica Basu, monica.basu@wermdobiodlare.se 0708-743117
Ann-Marie Dellner, annmariedellner@gmail.com, 076-1226989
Ove Ramel, ovecas@hotmail.com, 070-7554163

Mentorerna är biakut för sina elever under mentorsåret (och ofta även efteråt).

AG Utbildning
Våra nybörjarkurser är mycket populära och våra utbildare är engagerade och kunniga. Vi håller kurser både i Nacka och på Värmdö. I händelser av pandemier ges kurserna Online. Praktiken genomförs som föreningsaktiviteter som är öppna för alla.

Sammankallande Henrik Edelstam (Nacka)
Peter Ehrlin och Johan Eklund (Värmdö)

AG Öppet hus
Vakant

Göran hade som ni vet Öppet hus på söndagar under bisäsongen i en av sina bigårdar. Och Per Thunman har stående aktiviteter i en av sina bigårdar.

Finns det något intresse av att kunna stötta såväl nya som andra vetgiriga medlemmar genom att arrangera en “Öppen bigård ring”?

Här är ett förslag hur det skulle kunna gå till. Kom gärna med flera och bättre. Vi gör en lista som täcker in allt from vårundersökning till invintring där medlemmar som kan tänka sig att vara värdar kan teckna sig för de olika momenten. Hugande besökare anmäler sig direkt till värden – som återkommer med tid och plats när det blir dags.