Aktiviteter 2022

Aktivitetslistan för 2022 är preliminär och kommer att uppdateras

18 jan Nybörjarkurs i Värmdö startar. Genomförs digitalt. Läs mer här.
23 feb Nybörjarkurs i biodling i Nacka startar. Lokal: Studiefrämjandet, Finntorp. Läs mer här.
8 mars Nybörjarkurs 2 i Värmdö startar. Genomförs digitalt. Läs mer här.
17 mars  19-21.00 Bihälsoseminarium med forskaren Eva Forsgren, SLU. Genomförs digitalt. Intresseanmälan görs till elin.winther@wermdobiodlare.se
21 maj  11.00 Vårmöte med visning av avläggare. Velamsund. Ingen föranmälan behövs.
Vecka 22 el 23 Drottningsodlingskurs. Föranmälan till Per Thunman.
Lördagar juni/juli Sommarmöten på bigården i Velamsund, ev även Tollare. Datum meddelas senare.
Under hösten  Invintringsmöte, Velamsund
Nosemakontroll av bin. Tollare. Tidpunkt meddelas senare

Vägbeskrivning till Velamsund hittar du här.