Aktiviteter 2022 och 2023

Aktivitetslistan uppdateras under året

18 jan 2022 Nybörjarkurs våren 2022 i Värmdö startade.
23 feb 2022 Nybörjarkurs  våren 2022 i Nacka startade.
8 mars 2022 Nybörjarkurs 2 i Värmdö startade.
17 mars  19-21.00 Bihälsoseminarium med forskaren Eva Forsgren, SLU. Genomfördes digitalt.
21 maj  11.00 Vårmöte med visning av avläggare. Velamsund.
Maj

3 maj  19.00

Drottningodlingskurs. Teori 19 maj. Därefter praktiska övningar i Velamsund. Kursledare Per Thunman. Kursen fulltecknad.

Mentorsträff på zoom för de som är och har mentorer.

Lördagar juni/juli Sommarmöten på bigården i Velamsund och i Tollare.
27 augusti 10.00  Invintringsmöte på Velamsund med Peter Ehlin.
12/10, 19/10, 3/11

5 oktober

12 november

25 jan 2023

8 feb 2023

Bisurr.  Fortbildning på distans för medlemmar.  Tre möten 19.00-20.00. Ställ frågor och få svar.

Nybörjarkurs i biodling i Nacka. Lokal: Studiefrämjandet, Finntorp.

Årsmöte för Wermdö Skeppslags Biodlareförening. Lokal: Nacka Stadshus. Tid: 11.00.

Nybörjarkurs våren 2023 i Nacka. Fem kurstillfällen. Läs mer här.

Nybörjarkurs våren 2023 i Värmdö. Fem kurstillfällen. Läs mer här.

Vägbeskrivning till Velamsund hittar du här.