Bibänk och Kupbotten

Bibänk

Här hittar du en beskrivning på hur du bygger en bra bibänk.

Kupbotten

Den som har tillgång till lite verktyg kan själv bygga en kupbotten enligt Per Thunman ritning nedan.  Det behövs spåntade brädor, 20-25 mm tjocka och 100-150mm breda, samt några klenare dimensioner, 12×25. Vidare behövs ett metallnät med maskor som släpper igenom varroakvalster, men inte bin. Och slutligen, en tunn plåtskiva att samla kvalstren på.       Måttet inom parantes gäller för Sveakupa.


Fler bilder för lågnormal hittar du här, och för Svea här