Bitillsyn

Bitillsynen i Sverige sköts av bitillsynsmän vars huvuduppgift är att fastställa eventuell förekomst av amerikansk yngelröta, trakékvalster och
varroakvalster. De är erfarna biodlare som vidareutbildas och utses av Länsstyrelserna.

Tillsynsmännen måste undersöka bigårdar där misstanke om yngelröta föreligger och ansvarar för att förinta smittade bisamhällen och smittrena
eller förinta bibostäder. Jordbruksverket kan med stöd av bisjukdomsförordningen förklara områden för smittade av varroa och yngelröta.
Alla områden i Nacka och Värmdö har varroa.

Du ska alltid kontakta din bitillsynsman om du misstänker sjukdom hos dina bin.

Bitillsynsmännen tar också gärna emot tips om du ser övergivna bikupor någonstans eftersom de kan utgöra en smittorisk och alltid skall vara
stängda så att bin inte kan flyga in i dem.

OBS det är gratis att anlita bitillsynsman.

I Nacka kontaktar Länsstyrelsen i Stockholm
I Värmdö kontaktar du Monica Basu, 070 874 31 17

Bitillsyn
Bitillsynsmännen Göran Frick och Hans Samland
Bild: Monica Basu