Biväxter

Det är alltid trevligt att se bina hämta nektar och pollen.
För att du enklare ska kunna se det kan det vara bra att plantera något som bina gillar.
Det är viktigt att det finns mat under hela flygsäsongen för att bina skall må bra.
Spara sälgen och plantera gärna biväxter.

För att få inspiration kan du titta här:
Biblomster Excel
Biblomster PDF
Biväxter på Allt om biodling
Pollinera Sverige