Bli biodlare

Våra utbildningar

Vi tror att en förutsättning för att bli en duktig biodlare är att ha kunskaper.

Kunskaper baserade på det generationer av tidigare biodlare upptäckt för att framgångsrikt odla bin i Nacka och Värmdö samt baserade på modern forskning.

Kursprogram för våra nybörjarutbildningar ser ut så här

Vi erbjuder även andra utbildningar som du kan se genom att gå tillbaks till aktiviteter.

Vi utbildar inte biodlare i driftsformer som vi inte har praktisk erfarenhet av, t ex
Top Bar Hive, Warrékupan, Flow Hive eller biodling baserad på Demetermetoder eller Biodynamik.