Kurser

Vår förening anordnar varje vår och höst kurser i biodling för  nybörjare. Du får kunskaper baserade på modern forskning och på föreningens mångåriga erfarenhet av biodling i Nacka och Värmdö. Se aktuell information om nybörjarkurserna här.  

Vi erbjuder ibland även utbildning i drottningodling mm.

Vi har inte någon utbildning om driftsformer som vi inte har praktisk erfarenhet av, t ex Top Bar Hive, Warrékupan, Flow Hive eller biodling baserad på Demetermetoder eller Biodynamik.