Förtroendevalda

Vill du kontakta någon gå in i kontakter högst upp till höger.

Förtroendevalda vid årsmötet 2022-11-12:

Ordförande: Jens Jonasson
Kassör: Kristian Larsen
Sekreterare: Britta Kinnemark
Styrelseledamot, vice ordförande: Elin Winther
Styrelseledamot: Peter Ehlin
Styrelseledamot: Anders Hedlund
Styrelseledamot: Marita Eriksson
Revisor: Claes Enander
Revisors suppleant: Jimmy Sandell
Valberedning: Johan Eklund, Magnus Betmark, Lennart Pettersson (petteriboo@telia.com)