Förtroendevalda

Vill du kontakta någon gå in i kontakter högst upp till höger.

Förtroendevalda vid årsmötet 2019-11-16:

Ordförande Tf Monica Basu
Kassör Olof Wassvik
Sekreterare Lars Turesson
Styrelseledamot Anneli Lönn
Styrelseledamot Lars Nordgren
Styrelseledamot Katarina Perlhagen
Revisor Claes Enander
Suppleant James Mehks
Valberedning Henrik Edelstam
Valberedning Peter Ehlin
Valberedning Ove Ramel