Förtroendevalda

Vill du kontakta någon gå in i kontakter högst upp till höger.

Förtroendevalda vid årsmötet 2021-10-23:

Ordförande: Jens Jonasson
Kassör: Kristian Larsen
Sekreterare: Britta Kinnemark
Styrelseledamot, vice ordförande: Elin Winther
Styrelseledamot: Anneli Lönn
Styrelseledamot: Anders Hedlund
Styrelseledamot: Marita Eriksson
Revisor: Claes Enander
Revisors suppleant: James Mehks
Valberedning: Johan Eklund, Ove Ramel, Peter Ehlin