Förtroendevalda

Vill du kontakta någon gå in i kontakter högst upp till höger.

Förtroendevalda vid årsmötet 2020-11-14:

Ordförande Monica Basu
Kassör Olof Wassvik
Sekreterare Katarina Perlhagen
Styrelseledamot, vice ordförande Anneli Lönn
Styrelseledamot Lars Nordgren
Revisor Claes Enander
Suppleant James Mehks
Valberedning Henrik Edelstam
Valberedning Peter Ehlin
Valberedning Ove Ramel