Förtroendevalda

Vill du kontakta någon gå in i kontakter högst upp till höger.

Förtroendevalda vid årsmötet i november 2023:

Ordförande: Kristian Larsen
Kassör: Marita Eriksson
Sekreterare: Britta Kinnemark
Styrelseledamot, vice ordförande: Håkan Nybäck
Styrelseledamot: Elin Winther
Styrelseledamot: Peter Ehlin
Styrelseledamot: Anders Hedlund
Revisor: Jimmy Sandell
Revisors suppleant: Anders Ekblom
Valberedning: Johan Eklund, Per Thunman, Lennart Pettersson (petteriboo@telia.com)