Förtroendevalda

Vill du kontakta någon gå in i kontakter högst upp till höger.

Förtroendevalda vid årsmötet 2020-11-14:

Ordförande: Monica Basu
Kassör: Olof Wassvik
Sekreterare: Katarina Perlhagen
Styrelseledamot, vice ordförande: Anneli Lönn
Styrelseledamot: Lars Nordgren
Revisor: Claes Enander
Revisors suppleant: James Mehks
Valberedning: Henrik Edelstam, Ove Ramel, Peter Ehlin