Avläggare

När man delar ett bisamhälle kallas det för att göra en avläggare. Man kan dela upp ett ursprungssamhälle i flera avläggare om man vill,
men ju fler man gör desto svårare blir det att få dem att bli så starka att de klarar sig över vintern.

Här finns en praktisk genomgång: Avläggare på mitt sätt 

Du kan läsa mera på SBR hemsida om  avläggarproduktion.  

Om du vill se hur man gör i praktiken har vi utbildning bland våra aktiviteter .

Eller kolla på den här filmen.