Nybörjarkurser

En nybörjarkurs i Nacka startar 25 oktober och genomförs under fem onsdagar 18.00-21.00 i Studiefrämjandets lokaler i Finntorp. Kursledare Henrik Edelstam.  Direktlänk till kursen: https://www.studieframjandet.se/stockholms-lan/gustav-arrangemang/kurser/2023/oktober/biodling-for-nyborjare-/

En nybörjarkurs i Värmdö kommer att starta i oktober. Kursledare Peter Ehlin och Johan Eklund.  Mer information om höstens kommer inom kort. Information om motsvarande kurs våren 2023 finns här.

Nybörjarkursens innehåll:
Målet är att du efter slutförd teoretisk utbildning (fem kvällar) ska ha kännedom om följande:
• Bikupans uppbyggnad
• Hur bisamhället fungerar
• Vilken utrustning behövs och vad det kostar
• Var man kan ha bin
• Vad man gör man de olika årstiderna och vilken tid det tar
• Vad bin producerar
• Lagstiftning kring bin och biodling
• Hur man får friska bin
• Organisationer för biodling
• Hur man vidareutbildar sig

Till detta kommer praktisk utbildning under bi-året i föreningens regi. Det är viktigast att delta på aktiviteterna vårundersökning, göra avläggare och invintring.

Som kursdeltagare och medlem hos oss kan du få en mentor som hjälper dig det första året.  Vi hjälper dig också att skaffa bin.