Wermdö Skeppslags Biodlareförenings nybörjarkurser

De teoretiska kurserna omfattar fem kvällar.
Målet är att du efter slutförd teoretisk utbildning ska ha kännedom om följande:
• Bikupans uppbyggnad
• Hur bisamhället fungerar
• Vilken utrustning behövs och vad det kostar
• Var man kan ha bin
• Vad man gör man de olika årstiderna och vilken tid det tar
• Vad bin producerar
• Lagstiftning kring bin och biodling
• Hur man får friska bin
• Organisationer för biodling
• Hur man vidareutbildar sig

Till detta kommer praktisk utbildning under bi-året där du själv väljer hur mycket du vill ta del av.
Du får också möjlighet att deltaga i vårt mentorsprogram och få hjälp första året vid behov.

Vill du veta mer? Kontakta Göran Frick.