Nybörjarkurser

Nybörjarkursen för biodlare i Nacka våren 2022 genomförs i Finntorp fem onsdagar på kvällstid.  Start 23 februari 18.00-21.00.  Sedan 9, 16, 23 och 30 mars. Per Thunman kommer att hålla i kursen. Studiefrämjandet i Stockholms län är ansvarig anordnare för nybörjarkursen i Nacka.

Värmdö planerar två nybörjarkurser som genomförs digitalt (zoom). Den första går på tisdagskvällar 19.00-21.00. Start 18 januari 19.00-21.00. Sedan 25/1, 1/2, 8/2 och 15/2.  Den andra kursen går också på tisdagskvällar: 8/3, 22/3, 5/4, 19/4 och 26/4.  Ett sjätte kurstillfälle gemensamt för båda kurserna och med praktisk inriktning genomförs i början av maj på en bigård. Kursledare är Peter Ehlin och Johan Eklund.  Kostnad: 1650 kr.

Nybörjarkursens innehåll:
Målet är att du efter slutförd teoretisk utbildning (fem kvällar) ska ha kännedom om följande:
• Bikupans uppbyggnad
• Hur bisamhället fungerar
• Vilken utrustning behövs och vad det kostar
• Var man kan ha bin
• Vad man gör man de olika årstiderna och vilken tid det tar
• Vad bin producerar
• Lagstiftning kring bin och biodling
• Hur man får friska bin
• Organisationer för biodling
• Hur man vidareutbildar sig

Till detta kommer praktisk utbildning under bi-året i föreningens regi. Det är viktigast att delta på aktiviteterna vårundersökning, göra avläggare och invintring.

Som kursdeltagare och medlem hos oss kan du få en mentor som hjälper dig det första året.  Vi hjälper dig också att skaffa bin.