Biodlarens ansvar

Den 21 april 2021 började nya djurhälsoregler att gälla i hela EU. Av den anledningen har Jordbruksverket uppdaterat sina föreskrifter om kontroll av amerikansk yngelröta, varroakvalster och trakékvalster. För de flesta biodlare innebär de nya eller ändrade reglerna liten skillnad, andra påverkas mer. Läs mera :

Nya föreskrifter om kontroll av bisjukdomar 2021
Aktuella restriktioner för bin och humlor


Den 1 januari 2019 trädde nya regler i kraft för kontroll av sjukdomar som hotar bin. Syftet är att modernisera smittskyddsarbetet och att minska krånglet.

De nya reglerna innebär att bitillsynen blir inkopplad först när sjukdom har brutit ut.
Jordbruksverket, som handhar regelverket, uppmanar enskilda biodlarorganisationer att upprätta egna bihälsoplaner.  Vår bihälsoplan finns här.

Sammanfattning
• Du måste kontakta bitillsynen om du misstänker sjukdom hos dina bin
• Ramar för utsmältning av vax får fraktas hela året utan besiktning
• Du får flytta bin utan besiktning så länge du flyttar från ett område som inte är smittförklarat.
• Om området där du har dina bin blir smittförklarat måste du kontakta bitillsynen för flyttillstånd ut ur området.

Den gamla regeln om obligatorisk undersökning av bitillsynen vid flytt över församlingsgräns tas bort och istället införs skyddsområde med en radie av 3 kilometer runt den bigård där smitta av amerikansk yngelröta upptäckts.

Den som vill flytta sina bin måste kontrollera om bina befinner sig inom ett sådant skyddsområde. Informationen uppdateras löpande och finns på Jordbruksverkets hemsida. Om bina inte finns i ett skyddsområde är det fritt fram att flytta dem utan föregående kontroll av bitillsynen.

För vissa områden där upprepade utbrott av amerikansk yngelröta har skett kan ett större område, s.k. övervakningsområde inrättas och då gäller krav på tillstånd av bitillsyningsman om man vill flytta bina ut från övervakningsområdet.

Det krävs tillstånd från bitillsynen för flytt av bin ut ur en varroazon. Men varroakvalster är konstaterat hela södra Sverige, vilket gör det till en enda stor varroazon. Det innebär att det i praktiken är fritt att flytta bin inom hela södra Sverige utan föregående besiktning.

En annan förändring är att kravet på att anmäla uppställningsplats bara gäller när bigården etableras eller flyttas.

Bihusesyn