Juli

I juli kan du faktiskt vara ledig från din biodling om du vill. Risken för svärmning bör vara över.
Draget brukar i princip ha upphört i våra trakter i slutet på juli, så kolla i kupan att det finns mat för bina. Om du inte ser ägg eller späda yngel så kan drottningens äggläggning gått ner pga matbrist.