Universalbotten

Yrkesbiodlarna har tagit fram en botten som passar bra till ramformatet Lågnormal.
Eftersom biodlare gärna vill modifiera finns det några tips i kompendiet här.