Limma med mjölk

Det finns ett enkelt och miljövänligt sätt att limma etiketter på honungsburkar som Per Thunman lär ut.
Med de skrivare vi kan ha till våra datorer är det lätt att göra och skriva ut egna etiketter till honungsburkarna.
Om man använder de limmer som finns att köpa kan det vara besvärligt
att lossa etiketten när burken är tom. Ett enkelt sätt att limma är att slå upp lite lättmjölk på ett tefat och dra etiketten över vätskeytan och sedan sätta etiketten på burken. Etiketten lossar sedan lätt om man blöter den. Förmodligen skulle det gå ännu bättre med minimjölk eftersom fettinnehållet är lägre och fettet försämrar hållfastheten.

Limma mjölk1Limma mjölk2