Bigården vid Neglinge gård

Neglinge gård är resten av en historisk bebyggelse i området Neglinge i Saltsjöbaden, Nacka kommun. Gården är nämnd i skriftliga källor sedan 1369 och hör idag till Nackas äldsta bevarade byggnader. Neglinge gård ligger vid sidan om Saltsjöbadens gamla kommunalhuset och Familjeläkarna.

Wermdö Skeppslags Biodlareförening har 2024 fått möjlighet att ha en bigård i anslutning till Neglinge Gård enligt överenskommelse med Hembygdsföreningen i Saltsjöbaden.

Den som åker bil kan parkera vid Familjeläkarna, Byvägen 52. Närmaste busshållplats är Tippen – gå sedan längs Byvägen till Familjeläkarna och därefter tvärs över parkeringen till Singerstigen. Det är 600 meter. Se karta nedan.