Minnesord Göran Frick

Minnesord över vännen Göran Frick, 1954-2020

Göran växte upp i ett lantbrukarhem och fick tidigt lära sig att ställa upp för andra, viket präglade hela hans liv.

Första gången vi mötte Göran var på en kurs i biodling för nybörjare som vi höll på våren 2003. Han var en civilekonom som då var ekonomiskt oberoende och kunde lägga ned tid på sin stora passion flugfiske och – som det sedan visade sig – även på biodling.

De första bin han köpte var några samhällen som var mycket ilskna. Han reagerade med kraftiga svullnader efter bistick och var faktiskt tveksam om han kunde fortsätta, men trots detta lät han sig inte avskräckas, utan skaffade både slöja och senaste modellen av bioverall. Han köpte flera samhällen och anlade nya bigårdar på både Ingarö, Värmdö och i Skevik. Han förkovrade sig snabbt och gick även en utbildning till bitillsynsman, en tjänst han hade från 2008 till sin död.

2005 träffade han Marina, som senare blev hans hustru. De flyttade in i ett parhus i Gustavsberg där han kunde ha några kupor i trädgården.

Med sin drivande förmåga att ta nya initiativ valdes han 2006 till ordförande i Wermdö Skeppslags Biodlareförening, WSB. Han insåg betydelsen av medlemsnytta och utbildning, vilket resulterade i att WSB under hans ordförandeskap växte till att bli Sveriges största lokalförening inom SBR, med nu över 300 medlemmar. Några exempel på hans framsynthet är att han lät inreda ett slungrum i sitt hus, där nybörjare kunde få slunga honung första året som biodlare. Sedan 2007 har han lett nybörjarkurser, till en början tillsammans med oss, men efter några år på egen hand. Vidare ställde han upp föreningens stora vaxsmältare hos sig till medlemmarnas hjälp och glädje. Hans öppet-hus på söndagarna var också ett tillfälle för medlemmarna att träffas och utbyta erfarenheter. En annan omtyckt verksamhet han införde var de gemensamma inköpen. Han hyrde också för föreningens medlemmar in en container där de beställda biodlingsmaterielen förvarades och där var och en kunde hämta ut beställda utrustningar.

I december lät han medlemmarna pricka för i en inköpslista vad de önskade få levererat under våren. Han köpte då in detta och låg ute med pengarna tills medlemmarna hämtade det de hade beställt.

Vi reste flera gånger till Apimondiakongresser och andra biodlingsevenemang runt om i världen, där han knöt många internationella kontakter.

Det är en mycket stor förlust för föreningen och en stor sorg för oss att han inte fick leva längre. En allvarlig cancerdiagnos upptäcktes under senvåren och behandlingen hade påbörjats, men det var coronaviruset som snabbt ändade hans liv.

Vårt varmaste deltagande går till hans hustru Marina och dottern Irina, som mistat en underbar man och far. Vi biodlare kommer att minnas honom länge med mycket stor tacksamhet.

Vila i frid Göran.
Vännerna Ingvar Pettersson och Per Thunman