Invintring på mitt sätt

I samband med slutskattningen inför vintern finns en del viktiga saker att tänka på.
Som så mycket annat i biodling finns det olika synsätt på vad som är bäst, och jag skriver vad jag tycker. Du kan ta det som passar.

Jag tycker att det är viktigt med bra hygien för att få så bra bihälsa som möjligt så i samband med invintringen byter jag ut botten, sargerna och täckplasten mot nytt väl rengjort material. Kupmaterialet har jag rengjort genom att tvätta med diskmedel, svamp och ljummet vatten. Det är viktigt att skölja av ordentligt. Givetvis tar jag bort alla ramar som har mörkt vax eller bibajs och ersätter dem med ramar med mellanväggar.

Nackakupan i lågnormal bör invintras på två sarger i våra trakter.
Man kan sätta på en sarg mellan botten och första lådan för att få en luftspalt. Det behövs inte om du har universalbotten.
Flustret bör vara helt öppet under vintern, men sätt gärna på ett musskydd så slipper du ovälkommet besök.
Man kan invintra med bara mellanväggar i översta lådan där vinterfodret ska ligga. Då förvaras maten i rena ramar med rent vax och risken för sjukdomar har minimerats. Tänk på att bina då behöver några kilon extra vinterfoder räknat i torrsubstans. 16 kg torrsubstans borde räcka.

Så här gör jag utan att göra anspråk på att det är det enda sättet man kan göra:
Jag invintrar på två lådor lågnormal med totalt 20 ramar.
Jag utgår från att alla ramar som bara innehöll honung är borttagna för att slungas. Ramar som har både honung och yngel låter jag vara kvar.

Att låta bina få mer honung än den som finns i yngelramarna kan vara dumt. Det förtjänar att poängteras att bina mår mycket bättre under vintern om de får en sockerblandning att livnära sig på än den egna honungen eftersom hösthonung innehåller mycket för bina osmältbara ämnen, vilket ökar risken för utsot under vintermånaderna. Sockerlösningen är innehållsmässigt mycket renare och resulterar i klart mindre exkrementmängder i biets tarm, som ju inte kan tömmas förrän någon gång i mars efter vintern. Ta därför bort alla ramar med honung, som inte innehåller yngel, ge bina nya tomma ramar, utbyggda eller mellanväggar, att fylla med vinterfoder och både du och bina har gjort en bra affär. Du har kanske t.o.m. räddat livet på dem!

Två saker måste man kolla innan det överhuvudtaget är meningsfullt att ge bina vinterfoder:

  • Finns det en äggläggande drottning?
  • Hur många ramar med bin och yngel finns det?

Om det inte finns någon äggläggande drottning måste du slå ihop samhället med ett annat du har. Se här hur du gör det.

Om det inte finns minst sju stycken ramar med bin och yngel är det en chansning att invintra dem tycker jag. Det bör vara minst fyra ramar med yngel. Det behövs ju en viss bimassa för att hålla värmen på vintern.  Är samhället för svagt bör det slås samman med det näst svagaste du har.

Om samhället är invintringsdugligt tycker jag det är bäst om understa lådan innehåller yngelramarna. Placera dem från mitten och utåt. Det gör inget om de yttersta ramarna i understa lådan är tomma. Det viktigaste är att översta lådan ska ha mellanväggar eller rena utbyggda tomma ramar så bina lägger vinterfodret där. De ska ha maten i låda två. Är du osäker på hur man gör kontakta mig så hjälper jag dig.
Invintrar man med strösocker ska man använda minst 12 kg torrsubstans. Jag ger 16 kg torrsubstans.

Här kan du räkna på hur du blandar vinterfoder.

Man kan också köpa Bifor och invintra med. Då behövs två hinkar per samhälle. Man måste också se till att bina inte täpper till hålen i hinken.
Använd inte något annat än strösocker eller Bifor!
Bäst är att ge bina vinterfodret som man rört ihop med ljummet vatten från vattenkranen i en foderlåda.
OBS Koka inte upp socker och vatten, det kan bli skadligt för bina. Ljummet vatten räcker för att lösa sockerkristallerna snabbt vid omrörning.
Skjut täckplasten åt sidan så bina kan krypa upp i bigången i foderlådan, men låt resten av foderlådan stå på täckplast så bygger inte bina fast den. I den lägger jag Leca-kulor som flottörer. De ska ligga så tätt så bina kan krypa upp på dem om de trillar ned i sockerlagen, men inte så tätt att bina inte kommer åt vätskan. OBS skölj av Leca-kulorna innan du använder dem första gången. Sen kan man skölja av dem efter invintringen och använda dem igen.

Ett annat sätt är att använda en vanlig 10 l plasthink som man ställer direkt ovanpå täckplasten ovanpå ramarna i den översta lådan. Skjut täckplasten lite åt sidan så bina kan komma upp. Lägg i någon form av flottör så bina inte drunknar i hinken. Det kan vara gräs, halm eller Leca-kulor. Sätt två tomlådor runt och sätt på ett tätt tak så inte objudna bin eller getingar kan komma in utifrån. Du behöver två lådor eftersom hinken är så hög.
Oavsett metod måste man ge två givor. Den första drar bina vanligtvis ned på ett dygn. Den andra kan ta uppemot en vecka.

Det är ingen fara om bina hänger utanför flustret i en klase till en början på hösten. Det är oftast dragbin som är sysslolösa när draget har upphört. När temperaturen sjunker kommer de att krypa in i kupan.
Är man extra försiktig täpper man till flustret med gräs eller en träbit så det bara blir några centimeter brett. Då försvårar man röveri mellan samhällens, dvs. att ett starkt stjäl mat från ett svagare.

Om du varroabehandlar med Apistan sätter du ned remsorna i samband med att bina får vintermaten.
När bina tagit andra givan är det bara att ta bort foderanordningen, sätta på ett musskydd framför flustret, vänta sex veckor och ta bort Varroaremsorna om du använder sådana.
OBS det är väldigt viktigt. Låt dem inte sitta i längre.

Om du inte varroabehandlar med Apistan kan du eventuellt sätta ett transportband runt kupan och bänken så allt står stadigt.
Behandla i såfall senare med Oxalsyra enligt instruktionerna här.

Lämna sedan bina ifred tills det blir vår. Men glöm inte att skotta bort snön så att lufttilförseln inte stryps.