Avläggare på mitt sätt

Man kan göra avläggare av flera olika skäl – för att förhindra att bina svärmar, eller för att man vill öka antalet samhällen. Det kan göras på många olika sätt.  Här beskriver Göran Frick sin metod.

Om det finns svärmceller:

 • Först tar jag fram en tom låda och ställer där jag vill ha avläggaren.
  Det kan vara bara någon meter från det gamla samhället på samma bänk.
 • Sedan lyfter jag upp den ramen som sitter näst närmast mig och kontrollerar mycket noga om drottningen finns där och om det finns svärmceller. Den ramen sätter jag sedan i avläggaren. Fanns drottningen där var det bra, för henne vill jag flytta till avläggaren. Fanns det svärmceller var det inte så bra, men det problemet löser jag snart.
 • Sedan lyfter jag upp den ram som är närmast mig. Kontrollerar om det finns någon drottning (om jag inte redan hittat och flyttat över henne) och kontrollerar om det finns svärmceller. Finns det svärmceller och det också fanns på den ram jag redan flyttat över bestämmer jag vilken ram som har den största och bästa svärmcellen och sparar den. De andra river jag sönder med kupkniven. Den ramen som fått behålla den snyggaste svärmcellen sätter jag tillbaks, utan drottning, i ursprungssamhället.
  Sedan fortsätter jag på samma sätt med nästa ram.
 • När jag hittat drottningen och hon finns i avläggaren behöver jag bara leta efter svärmceller och spara en bra och riva alla andra jag hittar.

När alla ramar är kontrollerade ser det ut så här:

– I avläggaren ska det finns drottningen, inga svärmceller och lite mindre än hälften av maten, yngel och pollen. Yngelramar sitter i mitten, sedan tomma ramar och ytterst foder- och pollenramar.

– I ursprungssamhället finns det en svärmcell, det mesta av maten, pollen- och yngel i ramarna.

 • Sedan skakar jag ned bin från några ramar i ursprungssamhället till avläggaren från ramar som inte har svärmcellen. 4-5 ramar brukar räcka.
  Detta gör jag för att många dragbin kommer att flyga tillbaks till ursprungssamhället och det skulle försvaga avläggaren.
 • Sedan sätter jag på en låda med utbyggda ramar, eller ramar med mellanväggar på avläggaren och sätter på taket. Nu är jag klar med avläggaren.
  Om det var mycket bin och yngel i ursprungssamhället sätter jag på en låda på det också och sätter på locket.

Nu har jag: en avläggare med en äggläggande drottning som har plats att fortsätta lägga ägg och ett ursprungssamhälle som ska dra upp en ny drottning.

I skötselkorten för de två samhällena noterar jag att drottning ville svärma och att svärmcellen är en dotter till en svärmvillig drottning.
Ingen av drottningarna duger till avel, utan ska bytas ut.

 • Efter en vecka kontrollerar jag båda samhällena så det inte finns nya svärmceller. Finns det i det samhälle där drottningen finns dödar jag helt sonika henne och behåller den snyggaste svärmcellen. Finns det fler nya i det samhälle där jag sparade en tar jag bort dem också. Anledningen till att jag bara sparar en svärmcell är att ganska ofta svärmar samhället med den först kläckta drottningen om jag sparar flera. Samtidigt finns det en risk att den enda cellen jag sparar är defekt på något vis, och då blir det ju ingen ny drottning. Välj själv om du vill spara bara en, eller flera.

Efter denna andra genomgång kan jag låta samhället med svärmcell var ifred i en månad. Inget speciellt händer ju, det är bara att vänta tills den nya drottningen blir äggläggande. Det kan ta tid, så ha tålamod.

Var mycket noggrann när du letar svärmceller. Var helt säker på att du sett alla skrymslen och vrår mellan vaxkakan och ramviket längst ned för där brukar bina kunna gömma svärmceller. Skaka av bina så du ser allt!

Om det inte finns svärmceller:

 • Jag delar samhället så att varje nytt samhälle får lika många ramar med yngel, pollen, honung och tomma ramar. Totalt 10 st. ramar per samhälle. Det är mycket viktigt att åtminstone en ram per samhälle innehåller ägg och spätt yngel. Det är en av de cellerna som ska bli den nya drottningen!
 • Sedan skakar jag ned duktigt med bin i det samhälle som får en ny uppställningsplats. Efter det är det bara att sätta på taken och gå hem.
 • En vecka senare går jag igenom samhällena och då ska ett ha svärmceller, och ett ska ha den äggläggande drottningen. Jag tar bort alla svärmceller utom en och kollar efter ytterligare en vecka att det inte finns fler, som jag i så fall tar bort. Sen låter det samhället vara ifred i 30 dagar. Då borde det finnas en äggläggande drottning där.
  Samhället med drottningen får en låda till med utbyggda ramar, eller mellanväggar.
  Samhället med drottningen kollar jag igen efter en vecka för att se att det inte finns svärmceller. Detta gör jag ända fram till mitten av juni.

För båda metoderna gäller att när de nya drottningarna är äggläggande brukar jag märka och vingklippa dem. Sen är det bara att sköta samhällena som vanligt, se till att drottningen har plats att lägga ägg och att bina har plats att lagra honung och pollen, dvs. sätta på nya lådor i takt med att det behövs.

Så här ser det ut innan och efter att jag gjort avläggare:

Jag rekommenderar att du kommer och tittar på hur jag gör avläggare i praktiken vid vår träff i maj. Se våra aktiviteter. Eller kolla på den här filmen.