Drottningbyte på mitt sätt

Ju längre bort ifrån du köper drottningar desto svårare har de att anpassa sig till våra trakter. Om du för in en annan biras än Carnica som dominerar i Nacka och Värmdö får både befintliga biodlare och du arga bin så småningom eftersom korsningar ofta ger den effekten.

Så det är bäst att köpa lokala bin!
Vi i föreningen kan hjälpa dig att få tag i bin i mån av tillgång. Kontakta oss med formuläret här.

Har du gjort avläggare för att du hittade svärmceller har du ju två drottningar med anlag för att svärma. Det kanske du inte vill ha. Det är en anledning att byta drottning. En annan är om bina är aggressiva.Då ska du ska definitivt försöka byta drottning inte bara för din egen skull utan också för förbipasserande och grannars skull. Ge inte biodling dåligt rykte genom att ha ilskna bin. Det är helt onödigt!

Själva tillsättningen kan vara knepig, och om du läser om det i olika böcker är det lätt att bli förvirrad eftersom det finns så många olika sätt att göra det på, och varje författare svär på att hans sätt är det enklaste och säkraste. Är det dessutom inget drag, vilket är vanligt hos oss i juli, blir det extra svårt.

Jag rekommenderar att du använder en så kallad påsticksbur, se bilder nedan, och gör en liten avläggare åt den nya drottningen. Det misslyckas nästan aldrig. Hänger du bara ned transportburen och låter bina äta sig in till den nya drottningen löper du ca. 15% risk att det misslyckas. Om du använder transportburen så var säker på att det lilla locket är borttaget.

Så här gör jag:

  1. Leta reda på en ram med utkrypande yngel. Kolla att drottningen inte går på ramen och sätt på påsticksburen över utkrypande yngel men på så sätt att det också finns tomma celler.
  2. Stoppa in nya drottningen i buren och smeta på lite honung på buren. Häng in den i en ny avläggare där de nio övriga ramarna kan vara en lämplig blandning av yngelramar, ramar med honung, pollenramar och tomma ramar.
  3. Skaka som vanligt ned mycket bin i den nya avläggaren.

OBS var helt säker på att den gamla drottningen inte hamnat i avläggaren.
Efter en vecka kollar jag i avläggaren att drottningen är ute och blivit äggläggande.

OBS kolla att det inte finns svärmceller på någon ram. I så fall ta sönder dem.
Nu kan man välja att göra på olika sätt. Antingen låter man avläggaren utvecklas så den blir invintringsduglig, eller så dödar man den gamla drottningen om hon var elak och slår ihop ursprungssamhället med avläggaren.

Transportburar
Olika påsticksburar
Påsticksbur på ram