Ansvarsområden 2021

Utlåningsverksamheten – Jan Molander  https://www.wermdobiodlare.se/utlaningsverksamhet/
Containern, tillsyn  – Anneli Lönn
Köpa och sälja bin inom föreningen på våren –  Anneli Lönn, anneli@lonn.org, 070-9190191
Drottningodlingskurs, fortsättningskurs Per Thunman, pgthunman@hotmail.com
Biskötsel och kontaktperson Coop  – Per Thunman
Biskötsel och kontaktperson V&B  – Per Thunman
Biskötsel och kontaktperson Tollare – Dennis Unefäldt
Avtal och ekonomi – Olof Wassvik kassör, Kristian Larsen Stf
Mentorsprogrammet  – Monica Basu, Katarina Perlhagen
Hemsidan  – Lars Nordgren Teknik, Monica Basu Innehåll
IT stödsystem  – Lars Nordgren
Bitillsyn för Värmdö och Nacka
Kontakta Länsstyrelsen i Stockholm
Biavel (SBR)  – Per Thunman
Bihälsa (SBR)  – Monica Basu
Kvalitetsansvarig (SBR) vakant
Medlemsbrev och medlemsmail  – Monica Basu
Admin dropbox (för utbildare)  – Anneli Lönn
FB köp & Säljgrupp (sluten grupp) –
Ann Arendi, ann.arendi@addfysio.se, 070 325 40 75
Ove Ramel, ovecas@hotmail.com, 070-7554163
Utbildningslokal Värmdö  – Ove Ramel
Utbildningslokal Tollare – Katarina Perlhagen
Representant Stockholmsdistriktet  – Per Thunman
Medlemsregistret  SBR – Olof Wassvik
Gemensamma Inköp  – Elin Winther
Besök hos Freddy Duwe  – Monica Basu INSTÄLLT 2021
Studiebesök utifrån  – Per Thunman
Varroabehandling m oxalsyraförångning  – Per Thunman