December

I december är det dags att planera för nästa säsong.
Skicka epost till Göran Frick om du vill köpa saker via vårt gemensamma inköp.
Du kan fortfarande ta hand om vax. Om du vill göra det själv, kontakta Jan Molander för att låna utrustning.
Vill du åka till Asptuna och lämna in ramar och/eller avtäckningsvax så ringer du 08 559 39 221 och bokar tid hos Bengt. Han förklarar också hur du ska förpacka sakerna och vad du får tillbaks.