Bli biodlare

Våra utbildningar

Vi tror att en förutsättning för att bli en duktig biodlare är att ha kunskaper.
Kunskaper baserade på det generationer av tidigare biodlare upptäckt för att framgångsrikt odla bin i Nacka och Värmdö samt baserade på modern forskning.
Vi erbjuder därför omfattande utbildningar:
• Nybörjarkurser, både i Nacka och Värmdö, läs mer här
• Fortsättningskurser, både i Nacka och Värmdö, läs mer här
• Intensivkurs, se här

Anmälningar och mer information om ovanstående kurser finns här tillsammans med ytterligare speciella teoretiska och praktiska utbildningar.

Vi utbildar inte biodlare i driftsformer som vi inte har praktisk erfarenhet av, t ex
Top Bar Hive, Warrékupan, Flow Hive eller biodling baserad på Demetermetoder eller Biodynamik.