Bisjukdomar mm

Tyvärr händer det att bin drabbas av sjukdomar och parasiter.
Du kan minimera risken för att de blir sjuka genom att ha god hygien, dvs rena ramar, sarger och vax. Undvik att krossa bin och tvätta bort bi-bajs.Det kan också vara bra att invintra på nya ramar med bara mellanväggar i översta lådan där vinterfodret ska ligga. Då måste du ge några kilon extra vinterfoder.

För att bina ska överleva måste man behandla effektivt mot varroakvalster.
Gör man inte det smittar man bara inte ned omgivningen utan förlorar sina egna bin.
Detta är helt onödigt och är att kasta pengar i sjön!

Här kan du ladda ner en fil och läsa mera om Varroa och varroabehandling.

Om du  vill ha en kort översikt över några bisjukdomar mm, finner du det här.
(Du kommer tillbaka hit med backknappen).

Jordbruksverkets sida kan du läsa mer om yngelröta, varroakvalster och trakékvalster.
(Du kommer tillbaka hit med backknappen).

Hur man kan bekämpar varroa med ekologiska metoder kan du läsa om i broschyren här.
(Du kommer tillbaka hit med backknappen).

Vill du se hur man gör i praktiken, titta på filmerna nedan:

Varroakvalster underifrån. Varje streck är 0,5 mm.
Varroakvalster underifrån. Varje streck är 0,5 mm. Foto: Per Thunman
Varroa på drönarlarver. Foto: Per Thunman
Varroa på drönarlarver. Foto: Per Thunman

 

 

 

 

 

 

OBS Det räcker inte att bara använda oxalsyra en gång på hösten.
Vill du använda ekologiska metoder måste du följa anvisningarna för hela det ekologiska programmet.

Istället för droppmetoden med Oxalsyra kan man fumigera (förånga) syran. Kontakta Per Thunman för detaljer.

Det går också att bekämpa varroa med kemiska metoder. Kontakta Göran Frick för detaljer.

Lagstiftningen kring bisjukdomar kan du läsa om nedan på Riksdagens hemsida:

Bisjukdomslag

Bisjukdomsförordning