December

I december är det dags att planera för nästa säsong.
Du har fått information om gemensamt inköp – utnyttja det!
Glöm inte smälta avtäckningsvax och gamla fula ramar. Hur du gör kan du se här.

Se till att bikuporna är ostörda.

pappasonic-1040878