Januari

Vi har fortsättningskurser i biodling för våra medlemmar.
Titta i aktiviteter för mer information.

I övrigt är det bara att se till att bikuporna är ostörda.

pappasonic-1040878